ตู้อาบน้ำแบบมีเฟรม รุ่น Ultra Slide

Sliding Door Series

MADE TO ORDER
สามารถสั่งตัดตามขนาดหน้างานจริง

  • Ultra Slide ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนเข้ามุม
  • Ultra Slide ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง
  • Ultra Slide ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง

ตู้บานเปิดสไลด์

เลือกได้ทั้งแบบ Fix-ซ้าย / Fix-ขวา

บานอะคริลิค (Acrylic Panel)


บานกระจกนิรภัย (Tempered Glass Panel)

Top