ธรณีเทียม

STEP CURB

Bathroom Design i-Spa STEP Curb ธรณีเทียม
  • APOLLO ถาดรองอาบน้ำ Shower Tray
  • APOLLO ถาดรองอาบน้ำ Shower Tray

SINGLE STEP

ธรณีเทียมแบบหน้าตรง

  • CURVE APOLLO ถาดอาบน้ำแบบโค้ง Shower Tray
  • CURVE APOLLO ถาดอาบน้ำแบบโค้ง Shower Tray

SQUARE STEP ธรณีเทียมแบบเข้ามุม

90 x 90 x 5 cm.

100 x 100 x 5 cm.

  • CURVE STEP Curb ธรณีเทียมแบบโค้ง
  • CURVE STEP Curb ธรณีเทียมแบบโค้ง

CURVE STEP ธรณีเทียมแบบโค้ง

90 x 90 x 5 cm.

100 x 100 x 5 cm.

Top