ธรณีเทียม

STEP CURB

Bathroom Design i-Spa STEP Curb ธรณีเทียม
  • STEP CURB ธรณีเทียม
  • STEP CURB ธรณีเทียม
  • STEP CURB ธรณีเทียม

SINGLE STEP ธรณีเทียมแบบหน้าตรง

มีสีให้เลือก 2 สี ขาว/ดำ

120 x 7.2 x 5H cm.

130 x 7.2 x 5H cm.

140 x 7.2 x 5H cm.

150 x 7.2 x 5H cm.


160 x 7.2 x 5H cm.

170 x 7.2 x 5H cm.

180 x 7.2 x 5H cm.

  • STEP CURB ธรณีเทียม
  • STEP CURB ธรณีเทียม
  • STEP CURB ธรณีเทียม

SQUARE STEP ธรณีเทียมแบบเข้ามุม

มีสีให้เลือก 2 สี ขาว/ดำ

90 x 90 x 5 cm.

100 x 100 x 5 cm.

  • CURVE STEP Curb ธรณีเทียมแบบโค้ง
  • STEP CURB ธรณีเทียม
  • STEP CURB ธรณีเทียม

CURVE STEP ธรณีเทียมแบบโค้ง

มีสีให้เลือก 2 สี ขาว/ดำ

90 x 90 x 5 cm.

100 x 100 x 5 cm.

Top