ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือยแบบ Swing

SPHERE

Frameless Shower Enclosure

Sphere ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 1 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 1 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

SPHERE 1

ประตูบานพับติดผนัง

 • Sphere 2 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 2 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

Sphere 2

ประตูบานพับติดผนัง ต่อด้วยบานถาวรตรง (อุปกรณ์เสริม : คานบน)

 • Sphere 3 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 3 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

SPHERE 3

ประตูบานพับ 180 องศา ต่อด้วยบานถาวรตรง (อุปกรณ์เสริม : คานบน)

 • Sphere 4 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 4 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

Sphere 4

ประตูบานพับติดผนัง ต่อด้วยบานถาวร 90 (อุปกรณ์เสริม : คานบน)

 • Sphere 5 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 5 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

SPHERE 5

ประตูบานพับ 90 องศา ต่อด้วยบานถาวร (พร้อมคานบน)

 • Sphere 6 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 6 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

Sphere 6

ประตูบานพับ 180 องศา ต่อด้วยบานถาวรตรง และบานถาวร 90 องศา (พร้อมคานบน)

 • Sphere 7 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 7 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

SPHERE 7

ประตูบานพับ 135 องศา ต่อด้วยบานถาวร 2 ด้าน (พร้อมคานบน)

 • Sphere 8 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 8 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

Sphere 8

ประตูบานพับ 180 องศา ต่อด้วยบานถาวร 2 ด้าน (พร้อมคานบน)

 • Sphere 9 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 9 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

SPHERE 9

ประตูบานพับติดผนัง ต่อด้วยบานถาวร 2 ด้าน

 • Sphere 10 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 10 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

Sphere 10

ประตูบานพับ 180 องศา ต่อด้วยบานถาวร 2 ด้าน (พร้อมคานบน)

 • Sphere 11 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย
 • Sphere 11 ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ กระจกบานเปลือย

SPHERE 11

ประตูบานพับ 180 องศา ต่อด้วยบานถาวร 2 ด้าน (พร้อมคานบน)

 • Sphere 12 ประตูบานพับ 90 องศา ต่อด้วยบานถาวร 2 ด้าน (พร้อมคานบน)
 • Sphere 12 ประตูบานพับ 90 องศา ต่อด้วยบานถาวร 2 ด้าน (พร้อมคานบน)

SPHERE 12

ประตูบานพับ 90 องศา ต่อด้วยบานถาวร 2 ด้าน (พร้อมคานบน)

 • Sphere 13 ประตูบานเปิดติดผนัง ต่อด้วยบานถาวร 2 แผ่น ยึดด้วยตัวจับกระจก 135 องศา (พร้อมคานบน)

SPHERE 13

ประตูบานเปิดติดผนัง ต่อด้วยบานถาวร 2 แผ่น ยึดด้วยตัวจับกระจก 135 องศา (พร้อมคานบน)

 • Sphere 14 ประตูบานพับ 180 องศา ต่อด้วยบานถาวร 4 แผ่น ประกอบเป็นรูปตัว U (พร้อมคานบน)

SPHERE 14

ประตูบานพับ 180 องศา ต่อด้วยบานถาวร 4 แผ่น ประกอบเป็นรูปตัว U (พร้อมคานบน)

 • Sphere Fix บานถาวรติดผนัง บนอ่างอาบน้ำ

SPHERE FIX

บานถาวรติดผนัง บนอ่างอาบน้ำ

 • Sphere Fix ฉากกั้นอาบน้ำ บานถาวรติดผนัง ยึดด้วยตัว U

Sphere FIX 1

บานถาวรติดผนัง ยึดด้วยตัว U

 • Sphere Fix ฉากกั้นอาบน้ำ บานถาวรติดผนัง ยึดด้วยการเซาะร่องที่ผนังและพื้น หรือยึดด้วยรางตัว U

SPHERE FIX 2

บานถาวรติดผนัง ยึดด้วยการเซาะร่องที่ผนังและพื้น หรือยึดด้วยรางตัว U

 • Sphere Fold ฉากกั้นอาบน้ำ บานพับเก็บได้ บนอ่างอาบน้ำ พร้อมมือจับ knob

Sphere FOLD

บานพับเก็บได้ บนอ่างอาบน้ำ พร้อมมือจับ knob

Top