ตู้อาบน้ำแบบมีเฟรม

SLIDE

Sliding Door Series

SLIDE ตู้อาบน้ำ บานเปิดสไลด์, กระจกกั้นอาบน้ำ ฉากกั้นอาบน้ำ
  • Slide ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนเข้ามุม
  • Slide ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง

ตู้บานเปิดสไลด์ (รุ่นเข้ามุม)

เลือกได้ทั้งแบบ Fix-ซ้าย / Fix-ขวา

  • Slide ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง
  • Slide ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง

SINGLE SLIDE

ตู้อาบน้ำบานสไลด์หน้าเดียว

ALUMINIUM EXTRUTION

Top