ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือยแบบ Slide รุ่น ROLLER

Frameless Sliding Door

MADE TO ORDER
สามารถสั่งตัดตามขนาดหน้างานจริง

Roller ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนเข้ามุม
  • Roller ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนเข้ามุม
  • Roller ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง

ROLLER CORNER (รุ่นเข้ามุม)

กระจกนิรภัยหนา 10 มม.

90x200 cm. (เฉพาะบาน Fix)

100x200 cm. (เฉพาะบาน Fix)

120x200 cm. (เฉพาะบาน Fix)

  • Roller ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง
  • Roller ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง

ROLLER

บาน Fixed และบาน Slide กระจกนิรภัยหนา 10 มม.

ROLLER 120x200 cm.

ROLLER 130x200 cm.

ROLLER 140x200 cm.

ROLLER 150x200 cm.

ROLLER 160x200 cm.

ROLLER 170x200 cm.

ROLLER 180x200 cm.

ROLLER 190x200 cm.

ROLLER 200x200 cm.

Top