ฉากกั้นอาบน้ำกึ่งบานเปลือยแบบ Slide

CIRCLE

Tempered Glass Sliding Door

Circle ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนเข้ามุม
  • Circle ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนเข้ามุม
  • Circle ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง

CIRCLE CORNER บานเลื่อนเข้ามุม

กระจกนิรภัยหนา 10 มม. (เฉพาะบาน FIXED)

  • Circle ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง
  • Circle ฉากกั้นอาบน้ำ, ตู้อาบน้ำ, กระจกกั้นห้องน้ำ บานเลื่อนหน้าตรง

CIRCLE บานเลื่อนหน้าตรง

บาน Fixed และบาน Slide กระจกนิรภัยหนา 8 มม.

Top