อุปกรณ์เสริม ฉากกั้นอาบน้ำ

 • CROSSBAR-ชุดคานยึดกระจก แบบเหลี่ยม

ชุดคานยึดกระจก แบบเหลี่ยม

อุปกรณ์ชุดคานเสริม / CROSSBAR

Stainless 304 Grade

 • CROSSBAR-ชุดคานยึดกระจก แบบกลม

ชุดคานยึดกระจก แบบกลม

อุปกรณ์ชุดคานเสริม / CROSSBAR

Stainless 304 Grade

 • CROSSBAR-ชุดคานเฉียง 45 องศา

ชุดคานเฉียง 45 องศา (เฉพาะรุ่น)

อุปกรณ์ชุดคานเสริม / CROSSBAR

Stainless 304 Grade

 • CROSSBAR-ตัวหนีบสามทาง

ตัวหนีบสามทาง (เฉพาะรุ่น)

อุปกรณ์ชุดคานเสริม / CROSSBAR

Stainless 304 Grade

 • CROSSBAR-ชุดคานเฉียง 45 องศา

ชุดซิ้งบาร์จับกระจก

อุปกรณ์ชุดคานเสริม / CROSSBAR

Stainless 304 Grade

(เฉพาะคานแบบเหลี่ยม)

 • Handle-มือจับแบบเหลี่ยม

มือจับแบบเหลี่ยม

อุปกรณ์ชุดมือจับ / HANDLE

Stainless 304 Grade

ขนาด 30.5 x 45 cm.

RM-SL-PHE009CR

 • Handle-มือจับแบบกลมโค้ง

มือจับแบบกลมโค้ง

อุปกรณ์ชุดมือจับ / HANDLE

Stainless 304 Grade

ขนาด 30.5 x 45 cm.

RM-SL-PHE010CR

 • Handle-มือจับแบบกลมเหลี่ยม

มือจับแบบกลมเหลี่ยม

อุปกรณ์ชุดมือจับ / HANDLE

Stainless 304 Grade

ขนาด 30.5 x 45 cm.

RM-SL-PHE014SL

 • Fitting-บานพับยึดกระจก 90 องศา

บานพับยึดกระจก 90 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

 • Fitting-บานพับยึดกระจก 180 องศา

บานพับยึดกระจก 180 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

OR-SS-HIG005CH

 • Fitting-บานพับยึดกระจก 135 องศา

บานพับยึดกระจก 135 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

 • Fitting-บานพับยึดผนัง 90 องศา

บานพับยึดผนัง 90 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

OR-SS-HIG001CH

 • Fitting-ชุดยึดต่อกระจกเข้ามุม 90 องศา

ชุดยึดต่อกระจกเข้ามุม 90 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

RM-SS_USS007CR

 • Fitting-ชุดยึดต่อกระจก 135 องศา

ชุดยึดต่อกระจก 135 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

 • Fitting-บานพับยึดกระจก 90 องศา

บานพับยึดกระจก 90 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

OR-SS_EFA001CH

 • Fitting-ชุดยึดต่อกระจก 135 องศา

บานพับยึดกระจก 135 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

OR-SS_EFA002CH

 • Fitting-บานพับยึดกระจก 180 องศา

บานพับยึดกระจก 180 องศา

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

OR-SS_EFA003CH

 • Fitting-ชุดยึดพื้นและผนัง แบบตัว U

ชุดยึดพื้นและผนัง แบบตัว U

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

RM-SS_USS016CR

 • Fitting-ชุดยึดพื้นและผนัง แบบตัว UL

ชุดยึดพื้นและผนัง แบบตัว UL

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

 • Fitting-รางสแตนเลสตัว U

รางสแตนเลสตัว U

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

 • Fitting-รางอลูมิเนียมตัว U ขนาด 1.5x1.5 cm.

รางอลูมิเนียมตัว U ขนาด 1.5x1.5 cm.

อุปกรณ์บานพับ / Fitting

Stainless 304 Grade

 • อุปกรณ์กันกระเด็น-ยางกันกระเด็นด้านล่าง

ยางกันกระเด็นด้านล่าง

อุปกรณ์กันกระเด็น

RM-RU-SPH016CC 10 mm.

 • อุปกรณ์กันกระเด็น-ยางกันกระเด็นยางตุ่ม

ยางกันกระเด็นยางตุ่ม

อุปกรณ์กันกระเด็น

RM-RU-SPH017CC 10 mm.

 • อุปกรณ์กันกระเด็น-ยางกันกระเด็นเปิดด้านเดียว

ยางกันกระเด็นเปิดด้านเดียว

อุปกรณ์กันกระเด็น

RM-RU-SPH012CC 10 mm.

 • STOPPER-แบบหนีบกระจก

แบบหนีบกระจก

อุปกรณ์กันชน / STOPPER

Stainless 304 Grade

 • อุปกรณ์กันชน-แบบยึดผนัง

แบบยึดผนัง

อุปกรณ์กันชน / STOPPER

OR-SS-STO001CH

Stainless 304 Grade

 • อุปกรณ์กุญแจห้องน้ำ-สำหรับตู้อาบน้ำแบบกระจกกับผนัง

อุปกรณ์ล็อคสำหรับตู้อาบน้ำแบบกระจกกับผนัง

อุปกรณ์กุญแจห้องน้ำ / KEY LOCK

RM-SS-HAR018CR

 • อุปกรณ์กุญแจห้องน้ำ-สำหรับตู้อาบน้ำแบบกระจกต่อกระจก

อุปกรณ์ล็อคสำหรับตู้อาบน้ำแบบกระจกต่อกระจก

อุปกรณ์กุญแจห้องน้ำ / KEY LOCK

RM-SS-HAR019CR

 • อุปกรณ์กุญแจห้องน้ำ-ล็อคประตูบานเลื่อน

อุปกรณ์ล็อคประตูบานเลื่อน

อุปกรณ์กุญแจห้องน้ำ / KEY LOCK

RM-IP-SH-EFA001CH

Top