อ่างอาบน้ำ MALDIVE

ECONOMY BATHTUB SERIES

  • MALDIVE อ่างอาบน้ำ รุ่นประหยัด
  • MALDIVE อ่างอาบน้ำ รุ่นประหยัด

MALDIVE Economy Series

A 160 x 70 x 38 cm.

Water Capacity 137 Litres

B 170 x 70 x 38 cm.

Water Capacity 146 Litres

Top