อ่างอาบน้ำ Venus

FREESTAND BATHTUB SERIES

  • Venus อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว

Venus Freestand Series

150 x 75 x 46 cm.

Height 60 cm.

8 Flora Whirlpool Jets

12 Mix Airpool jets

Water Capacity 205 Litres

Top