อ่างอาบน้ำ Vavee

FREESTAND BATHTUB SERIES

  • Vavee อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว

Vavee Freestand Series

190 x 80 x 45 cm.

Height 60 cm.

10 Airpool jets

Water Capacity 270 Litres

Top