อ่างอาบน้ำ PASSION

FREESTAND BATHTUB SERIES

  • PASSION อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว
  • PASSION อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว

PASSION Freestand Series

185 x 105 x 45 cm.

Height 60 cm.

8 Flora Whirlpool Jets

16 Airpool Jets

Water Capacity 310 Litres

Top