อ่างอาบน้ำ Nirvana

FREESTAND BATHTUB SERIES

  • Nirvana อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว

Nirvana Freestand Series

200 x 90 x 36 cm.

Height 44 cm.

10 Airpool jets

Water Capacity 800 Litres

Top