อ่างอาบน้ำ Linen

FREESTAND BATHTUB SERIES

  • Linen อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว

Linen Freestand Series

180 x 80 x 45 cm.

Height 60 cm.

10 Airpool jets

Water Capacity 270 Litres

Top