อ่างอาบน้ำ Jupiter

FREESTAND BATHTUB SERIES

  • Jupiter อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว

Jupiter Freestand Series

160 x 75 x 45 cm.

Height 60 cm.

8 Flora Whirlpool Jets

12 Mix Airpool jets

Water Capacity 220 Litres

Top