อ่างอาบน้ำ Dede 02

FREESTAND BATHTUB SERIES

  • Dede 02 อ่างอาบน้ำ แบบลอยตัว

Dede 02 Freestand Series

140 x 75 x 38 cm.

Height 58 cm.

10 Airpool jets

Water Capacity 160 Litres

Top