i-OZONE PROMOTION

พบโปรโมชั่นพิเศษ แถมฟรี
นวัตกรรม i-OZONE ยับยั้งเชื้อโรค สะอาด บริสุทธิ์
พร้อมของแถมพิเศษมากมาย

i-OZONE PROMOTION BATHTUB

เมื่อซื้อ PERTH (BD-PER01WAFJ(E))

FREE! i-OZONE นวัตกรรมเพื่อความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค

ULTRA 4 ระบบไฟใต้น้ำ 4 ดวงใหญ่ มูลค่า 39,900.-

ULTRA HEATER มูลค่า 19,900.-

รับสิทธิ์ แลกซื้อ SMART MIXER ราคาพิเศษ 15,900-จากราคาปกติ 49,900-

i-OZONE PROMOTION BATHTUB

เมื่อซื้อ VALENCIA ระบบ I-SPA 7

FREE! SWAROVSKI LIGHT ไฟใต้น้ำจากออสเตรีย 8 ดวง มูลค่า 39,900.-

SMART MIXER ระบบเติมน้ำเร็วกว่า 3 เท่า มูลค่า 49,900.-

i-OZONE PROMOTION BATHTUB

เมื่อซื้อ AWAKEN ระบบ I-SPA 7

FREE! SWAROVSKI LIGHT ไฟใต้น้ำจากออสเตรีย 8 ดวง มูลค่า 39,900.-

SMART MIXER ระบบเติมน้ำเร็วกว่า 3 เท่า มูลค่า 49,900.-

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

*โปรดดูเงื่อนไขและสอบถามพนักงานขายก่อนทุกครั้ง รายละเอียดในโปรโมชั่น PROMO CODE :

*เงื่อนไข การรับประกัน และส่วนลดตามรุ่นและขนาดที่บริษัทกำหนด

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหาก สำหรับพื้นที่นอกเขตการให้บริการหรือกรณีที่มีการร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ

*บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าและโปรโมชั่นให้เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โปรโมชั่นดังกล่าวใช้ได้กับร้านที่ร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Top